Palvelut

Fysioterapia toteutetaan lääkärin tekemän tutkimus- ja hoitomääräyksen mukaisesti. Lähetteellä tulevat yksityisasiakkaat saavat hoidoista Kelan korvauksen. Käytössämme on Kelan suorakorvaus. Toimimme palveluntuottajana Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisessa Kotkassa. Tuotamme palveluja Kelan avoterapiastandardin mukaisesti.

Hierontaan voit tulla ilman lähetettä.
Maksajana voi olla myös vakuutusyhtiö (maksusitoumus).

 

TUKI- JA LIIKUNTAELIN-
FYSIOTERAPIA

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää työ- ja toimintakykyä sekä liikkumista ja ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Meiltä saat fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista terapiaa. Osana kipu- ja oirehoitoja voidaan tarvittaessa käyttää myös lämpö-, kylmä-, ultra-, sähkö- ja parafiinihoitoja. Fysioterapiasuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Neurologisella fysioterapialla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan
liikunta-, työ- ja toimintakykyä sekä tukemaan päivittäisistä toimista suoriutumista.
Tavoitteena on myös elämänlaadun kohentuminen sekä omien voimavarojen löytäminen.
Terapia voidaan toteuttaa toimitiloissamme, kotikäynteinä tai allasterapiana.

LASTEN FYSIOTERAPIA

Lasten fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää lapsen toiminta- ja liikkumiskykyä auttaen lasta kokemaan mahdollisimman monipuolisia ja normaaleja liikemalleja. Lasten fysioterapia toteutetaan toimitiloissamme sekä koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä ja allasterapiana. Teemme yhteistyötä perheiden, hoitotahojen, päiväkotien ja koulujen kanssa.

ALLASTERAPIA

Allasterapia on yksi fysioterapian muodoista, jonka avulla voidaan toteuttaa neurologista
kuntoutusta sekä hoitaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Allasterapiassa yhdistyvät liikkumisen
helppous ja tehokkuus. Allasterapia sopii lähes kaikille.

HIERONTA

Hieronta poistaa lihasjännitystä, tehostaa aineenvaihduntaa ja vilkastuttaa verenkiertoa. Hierontaan voit tulla ilman lähetettä.

KOTIKÄYNNIT

Teemme myös fysioterapian kotikäyntejä.

ASENTOHUIMAUS

Hoidamme asentohuimausta Tapani Rahkon tutkimus- ja hoitomenetelmällä. Ensimmäisellä fysioterapiakäynnillä teemme tutkimuksen, jonka pohjalta ohjaamme kotiharjoitteet.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan.
Löydät lisätietoa Kelan www-sivuilta