Palvelut

Fysioterapia toteutetaan lääkärin tekemän tutkimus- ja hoitomääräyksen mukaisesti. Lähetteellä tulevat yksityisasiakkaat saavat hoidoista Kelan korvauksen. Käytössämme on Kelan suorakorvaus. Toimimme palveluntuottajana Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisessa. Tuotamme palveluja Kelan avoterapiastandardin mukaisesti.

Hierontaa saa myös ilman lähetettä.
Maksajana voi olla myös vakuutusyhtiö (maksusitoumus).

 

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan.
Täältä löydät lisätietoa Kelan www-sivuilta